Základní informace o školním hřišti

Stávající školní sportovní areál je umístěný na pozemcích, přiléhajících k objektu Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě. Tento školní areál zabezpečuje výuku tělesné výchovy žáků a studentů školy a jejich volnočasové aktivity.

Původní povrch sportoviště, které bylo umístěno v areálu, byl převážně asfaltový s asfaltovým atletickým oválem.

V rámci rekonstrukce hřiště byly nevyhovující sportovní plochy zrekonstruovány tak, aby vznikl moderní sportovní areál splňující současné technické a hygienické požadavky na provozování sportovní činnosti v rámci výuky tělesné výchovy a volnočasových sportovních aktivit.

Víceúčelové hřiště bylo pořízeno z prostředků zřizovatele školy – Ústeckého kraje, projektantem byl Pitter design, s.r.o.ing.  arch.  Leoš Pitter autorizovaný architekt, dodavatelem byla firma Ravek, s.r.o.  Ústí nad Labem. Rekonstrukce probíhala v letech 2019 -2020.

Provozní řád hřiště ke stažení zde.